Video-on-demand og live-sendinger

Vi leverer komplette streamingløsninger og TV-distribusjon med alle produksjonsmuligheter bilde og lyd. Vi produserer også alt av TV og video.

Vi kan gi full service, eventuelt inkludert redaksjon som lager innhold.

Vi har en spesialavdeling for effektiv streaming: Fra arrangementer og kurs. Eller streaming på din hjemmeside. Dette er en digital utvikling som alle kan ta del i; ja, må ta del i!

Avdelingen er spesialtilpasset for å utføre de enkle, men virkningsfulle oppgavene så kost-effektivt som mulig. Slik at en organisasjon kan få deltatt i den digitale utvikling uten store kostnader.

Så har vi full service avdeling for de mest omfattende oppgavene.

TV-kanaler

Dagens moderne Marketing: «Customer experience» (CX)= Interaksjonen mellom kunden og en organisasjon gjennom deres kontakt på alle plan. Utvidet kontakt og god «experience» gir mer lojale kunder.

Digital utvikling har åpnet for din egen, ekte TV-kanal med TV-programmer fra ditt produktområde. Det vil vise din dedikasjon til ditt produktområde og til kunden din.

Ekte TV-kanal er TV-programmer 24/7. Med tidsskjema og bibliotek «On Demand» (OD).

Hvis du jobber med mat: Gi kundene matopplevelser. Og TV med matopplevelser fra hele verden!

Vi drifter, teknisk og redaksjonelt, din egen, ekte TV-kanal 24/7.