Ekte TV-Kanal

Vi vil gjerne fortelle om hva moderne marketing har å gjøre med at en kunde vil skape sin egen TV-kanal.
Derfor har vi nedenfor inndelt i to seksjoner:

Dagens moderne marketing og egen, ekte TV-kanal.

Vi mener det har mye med hverandre å gjøre! Vi har lang erfaring i bedriftsrådgivning, marketing og marketing research
i rolle som konsulent og i egen bedrift. Og vil gjerne dele våre silofrie tanker i en digital verden.

CXM.png

MODERNE MARKETING

I 1970-årene var det Professor Leif Holbæk-Hansen ved NHH som brakte den gang moderne marketing til Norge fra USA. Enkelt uttrykt var tankesettet kundetilfredshet. Det virker ennå. Men det har skjedd en raffinert utvikling: Stadig mer fokus på kunden og kundeopplevelser.

Vi spoler fort til dagens verden: Vi har fått begrepet «Customer service»: Relasjonen mellom kunde og bedrift må være noe mer enn bare produkt- relasjonen.

Og de mest spennende tanker:

«Customer experience»= Interaksjonen mellom kunden og en organisasjon gjennom deres kontakt på alle plan. Og da må vi lengre enn både produktopplevelser og service: Jakt på nye plan.

Noen har allerede etablert egen avdeling: «Customer relationship management»: CRM.

Nye kontaktmuligheter

Det kan være mange muligheter for å etablere nye plan og nye kontaktmuligheter. En slik mulighet er egen, ekte TV-kanal.

Ekte TV-kanal er en TV-kanal med løpende TV-programmer 24/7. Med programmer både etter tidsskjema; slik du ser en TV-kanal på kabel i stua, og i bibliotek «On Demand» (VOD).

I «Digital Trends Report» ble det spurt om de mest spennende forretningsmuligheter fremover: «Customer experience (22 prosent), Content marketing (15 prosent) og mobil (13 prosent). I egen ekte TV-kanal har du alle tre!

Digital utvikling

Digital utvikling åpner for egen, ekte TV-kanal med TV-programmer fra ditt virksomhetsområde. Det vil vise din dedikasjon, og gi kundene dine Customer Experience».

Slik vil de opplever at bedriften din viser en større «commitment»; noe som viser pasjon for – og dedikasjon til ditt kjerneområde og dine kunder.

Neste generasjon

Neste generasjon «commitment» for de beste er
egen TV-kanal 24/7.

offline tv-465px.jpg

EGEN EKTE TV-KANAL

Ekte TV-kanal er en TV-kanal med løpende TV-programmer 24/7. Med programmer både etter tidsskjema; slik du ser en TV-kanal på kabel i stua, og bibliotek «On demand» (VOD).  

Vi har lang erfaring i alle sider av etablering og drift av TV-kanaler. Og vi kan påta oss «full service» av alle oppgaver. Mens du skaper RETURN on INVOLVEMENT.

Nytt plan for relasjon til dine kunder

Kostnaden for drift av TV-kanal  i dag er en brøkdel av det tradisjonelle; muliggjort av digital utvikling. Det koster mindre enn drift av hjemmesiden din, fordi: Vi har en strømlinjeformet, høyeffektiv arbeidsform for TV-drift, som vi mener ingen kan måle seg med.

Vi starter naturligvis relativt forsiktig; med fortrinnsvis internasjonale TV-programmer. Så bygger vi videre i den utstrekning du ønsker. Vi starter med distribusjon på Internett. Så tar vi også kabel.

Det blir et nytt plan for relasjon til dine kunder.

Spennende tanker om marketing

Og da er vi er i dagens mest spennende tanker om marketing: «Customer experience» (CX)= Interaksjonen mellom kunden og en organisasjon gjennom deres kontakt på alle plan.

Bedriften må vise en større «commitment»; noe som viser pasjon for – og dedikasjon til sitt kjerneområde og sine kunder. Naturligvis i digital synlighet.

Neste generasjon «commitment» for de beste er egen TV-kanal 24/7.

Sammenhengen mellom aktivitet og TV-kanal

Tenk deg at du jobber med mat. Hvis du er dedikert, vil du gi kundene dine matopplevelser. Og TV-programmer med matopplevelser; fra hele verden! 24/7. Du vil gi kundene dine din egen MAT-TV.

Jobber du med helse, vil du vise kundene
helse- og velvære TV:
Jobber du med reiseliv, vil du vise «Travel TV».
.